Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Decyzja Nr 6/MON z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2022.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.27 15:32
Treść aktu: