Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Decyzja Nr 6/MON z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 13:31
Treść aktu: