Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Minister Obrony Narodowej 2019.01.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.24 14:27
Treść aktu: