Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i czasowego przejęcia sztandaru przeformowanego 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa oraz nadania imienia i ustanowienia Swieta Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 11:36
Treść aktu: