Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyrózniającej nazwy Kompanii Transportowej Batalionu Logistycznego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego
Minister Obrony Narodowej 2013.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.15 11:57
Treść aktu: