Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie koordynacji procesu kształcenia lub szkolenia personelu wojskowego innych państw w uczelniach wojskowych i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych oraz systemu stypendialnego dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej
Minister Obrony Narodowej 2017.03.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.31 13:06
Treść aktu: