Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia wyrózniającej nazwy przez Kompanię Rozpoznawczą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora -Muśnickiego
Minister Obrony Narodowej 2013.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.15 11:54
Treść aktu: