Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt” oraz proporców rozpoznawczych dowódców jej pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2022.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.05 13:27
Treść aktu: