Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 18. Dywizji Zmechanizowanej
Minister Obrony Narodowej 2019.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.10 16:27
Treść aktu: