Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski, przygotowanych na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej absolwentów szkolenia wojskowego realizowanego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Minister Obrony Narodowej 2017.03.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.31 13:04
Treść aktu: