Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uruchomienia I transzy srodków na zapomogi dla żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2013.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.15 11:53
Treść aktu: