Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 58/MON z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej oraz nadania imienia patrona 151. Batalionowi Lekkiej Piechoty 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.02 10:26
Treść aktu: