Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 54/MON z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.04.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.20 14:06
Treść aktu: