Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 50/MON z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 12:44
Treść aktu: