Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
67.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rospoznawczej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2016.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.22 11:12
Treść aktu: