Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
66.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.03.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.31 12:24
Treść aktu: