Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
66.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 13marca 2013 r. w sprawie promocji absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.15 11:48
Treść aktu: