Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
66.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 9. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2022.05.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.02 10:24
Treść aktu: