Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
66.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2020.04.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.15 13:39
Treść aktu: