Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Decyzja Nr 66/MON z dnia 9 marca 2015 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzezczypospolitej Polskiej "Instrukcji bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Minister Obrony Narodowej 2015.03.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.09 11:24
Treść aktu: