Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołów do sprawdzenia wybranej problematyki w sądach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2018.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.19 11:46
Treść aktu: