Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.03.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.11 11:17
Treść aktu: