Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Decyzja Nr 56/MON z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.02 10:22
Treść aktu: