Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
65.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 12:18
Treść aktu: