Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.19 11:42
Treść aktu: