Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Decyzja Nr 56/MON z dnia 8 marca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żolnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania centych przedmiotów oraz usług
Minister Obrony Narodowej 2013.03.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.11 11:13
Treść aktu: