Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Decyzja Nr 51/MON z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.04.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.03 15:25
Treść aktu: