Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Decyzja Nr 47/MON z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 12:15
Treść aktu: