Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
64.
Decyzja Nr 115/MON z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego
Minister Obrony Narodowej 2016.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.22 11:09
Treść aktu: