Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
63.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2017.03.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.29 10:36
Treść aktu: