Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
63.
Decyzja Nr 58/MON z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.19 11:38
Treść aktu: