Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
63.
Decyzja Nr 43/MON z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez pododdziały 5. Lubuskiego Pułku Artylerii
Minister Obrony Narodowej 2014.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.17 11:31
Treść aktu: