Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania Sprzętu Wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.03.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.05 12:10
Treść aktu: