Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.19 11:30
Treść aktu: