Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny
Minister Obrony Narodowej 2013.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.06 10:54
Treść aktu: