Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Minister Obrony Narodowej 2022.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.04.27 10:04
Treść aktu: