Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
62.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)
Minister Obrony Narodowej 2020.03.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.30 10:56
Treść aktu: