Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie opracowania systemu zarządzania prawami własności intelektualnej w resorcie obrony narodowej przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Minister Obrony Narodowej 2017.03.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.27 10:49
Treść aktu: