Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Decyzja Nr 56 /MON z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie wdrożenia RODO
Minister Obrony Narodowej 2018.05.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.19 11:25
Treść aktu: