Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu
Minister Obrony Narodowej 2020.03.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.30 10:48
Treść aktu: