Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Decyzja Nr 44/MON z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 11:44
Treść aktu: