Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
61.
Decyzja Nr 108/MON z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2016.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.22 11:04
Treść aktu: