Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.03.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.27 10:48
Treść aktu: