Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2014.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.17 11:12
Treść aktu: