Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Decyzja Nr 107/MON z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów leczniczych właściwych do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich i psychologicznych
Minister Obrony Narodowej 2016.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.22 11:02
Treść aktu: