Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”
Minister Obrony Narodowej 2020.01.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.16 13:42
Treść aktu: