Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw rozwoju zintegrowanego systemu łączności i informatyki
Minister Obrony Narodowej 2022.01.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.19 09:58
Treść aktu: