Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Decyzja Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:40
Treść aktu: