Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Decyzja Nr 99/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2016.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.18 10:36
Treść aktu: