Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie podziału właściwości organów infrastruktury i użytkowników w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych a utrzymaniem czystości obiektów i utrzymaniem terenów zieleni zlokalizowanych na rerenie kompleksów nieruchomości wojskowych oraz chodników zewnętrznych, położonych bezpośrednio przy granicy tych kompleksów"
Minister Obrony Narodowej 2017.03.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.27 10:45
Treść aktu: